Organisatie

Ministerie van BZK

Jaar van uitgifte

2023
Deze circulaire bevat informatie die voor voor gemeenten van belang is met oog op de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023. De volgt zoveel mogelijk de chronologie gevolgd van de organisatie van de verkiezing.