Nieuws
Handreiking
De nieuwe leidraad 'Werken aan veiligheid' geeft gemeenten handvatten voor de hulp, ondersteuning en bescherming aan inwoners die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties of ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. De leidraad vervangt het 'Kwaliteitskader werken aan veiligheid'. Leidraad 'Werken aan veiligheid' (pdf, 306 kB) Routekaart voor de toepassing van het...
Meisje schrijft in notitieboekje
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie J&V, U vergadert op 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Bewoners asielzoekerscentrum met fietsen
22 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/010
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: Jeugdbescherming is een belangrijke wettelijke taak die uitgevoerd wordt door de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Al geruime tijd staan deze GI’s en daarmee de bescherming van jeugdigen onder grote druk. Met inspectierapporten is hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Ook de FNV heeft bij herhaling...
Meisje in gesprek met begeleider
17 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 24 november debatteert u met minister Weerwind over Jeugdbescherming. Op 3 november was de VNG bij u te gast in het rondetafelgesprek. Het position paper dat wij toen hebben ingezonden, is voor de volledigheid bijgevoegd.
Jongen met capuchon over zijn hoofd