17 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 24 november debatteert u met minister Weerwind over Jeugdbescherming. Op 3 november was de VNG bij u te gast in het rondetafelgesprek. Het position paper dat wij toen hebben ingezonden, is voor de volledigheid bijgevoegd.
21 oktober 2022
Brief aan parlement
Hoofdlijnen Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel en hun ouders krijgen op dit moment helaas niet altijd de passende hulp en steun die zij nodig hebben. Sowieso is de huidige jeugdbescherming vooral gericht op het kind in plaats van op het gehele gezin. En dat terwijl we weten dat veel kindproblematiek eigenlijk...
Overig
Dit informatieprotocol is opgesteld om er voor te zorgen dat de gegevens op de juiste wijze worden aangeleverd, zowel qua inhoud als qua proces. Het informatieprotocol beschrijft zo gedetailleerd mogelijk welke definities de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen te hanteren en hoe zij deze gegevens aanleveren bij het CBS.
Factsheet
Factsheet Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) ingezet worden. Het LET JB is alleen voor medewerkers van GI's. Deze...
20 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Van het kabinet heeft u een brief ontvangen als vervolg op de Kamerbrief in november over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten vinden het belangrijk om vanuit hun verantwoordelijkheid hun opvattingen met u te delen. In 2015 is, in lijn met de conclusie van een parlementaire commissie...