Ledenbrief nummer

Lbr. 23/010

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Aanleiding:

Jeugdbescherming is een belangrijke wettelijke taak die uitgevoerd wordt door de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Al geruime tijd staan deze GI’s en daarmee de bescherming van jeugdigen onder grote druk. Met inspectierapporten is hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Ook de FNV heeft bij herhaling gewaarschuwd. Een jaar geleden voerde de sector actie op het Malieveld.