Organisatie

VNG, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Stichting Verslavingsreclassering, Ministerie van JenV, Jeugdzorg Nederland, Raad voor de kinderbescherming

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Landelijke handreiking ten behoeve van regionale werkafspraken tussen jeugdstrafrechtpartners en gemeenten. Opgesteld door de Beleidsgroep nazorg jeugd.

Vastgesteld in het Coördinerend Beraad Jeugd 12 december 2022