Geachte dames en heren,

Donderdag 24 november debatteert u met minister Weerwind over Jeugdbescherming. Op 3 november was de VNG bij u te gast in het rondetafelgesprek. Het position paper dat wij toen hebben ingezonden, is voor de volledigheid bijgevoegd.