Met de Zelfscan VN-verdrag handicap brengt u als medewerker van een gemeente zelf in beeld waar uw gemeente staat bij de uitvoering van het VN-verdrag en het werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Vraag toegang aan tot de zelfscan en gebruik het instrument en de uitslag om in gesprek te gaan met collega’s, bestuurders, inwoners en organisaties binnen uw gemeente.