Het onderwerp kwaliteitsborging voor het bouwen is vooralsnog buiten de Omgevingswet gehouden. Het beleid op dit terrein wordt namelijk inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes waren nog niet definitief gemaakt op het moment dat het proces rondom de totstandkoming van de Omgevingswet liep. 

Het onderwerp zal worden geregeld in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel voor deze wet is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Consultatie 

De VNG heeft in de consultatieronde kritisch gereageerd op het wetsvoorstel.

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.