VNG'ers aan het woord

Gemeenten stappen naar voren. Ze nemen zelf initiatieven om grote problemen aan te pakken, zoals bestaanszekerheid en woningbouw. Dat is de rode draad in de Verenigingsstrategie 2030 die gemeenten op de ALV in juni omarmden. Hoe gaat de VNG daarmee aan de slag? 10 VNG’ers vertellen waar zij mee bezig zijn.

VNG'ers aan het woord

Voorwoord: ‘Jongens, riemen vast!’

Sharon Dijksma portretfoto

In gemeenten is veel aan de hand, we hebben grote opgaven. Dat vraagt stevige onderhandelingen in Den Haag. Het is zoeken naar bondgenoten en naar de goede strategie om onze positie te versterken. Dat vind ik – met mijn achtergrond – leuk om te doen; Ik heb iets te bieden op dit terrein. In die context zei ik uit volle overtuiging ‘ja’ op het voorzitterschap van de VNG. 

Lees het voorwoord van Sharon Dijksma 

Terugblik: ‘2023 was voor de VNG een heel productief jaar’

CEO VNG Leonard Geluk

Aan de start van het eerste volledige bestuursjaar van de nieuwe raden en colleges, waren er hoge verwachtingen. De VNG hoopte afspraken te maken over stabiele gemeentefinanciën en flinke stappen te kunnen zetten in grote dossiers als bestaanszekerheid en wonen. Maar door de val van het kabinet kwam veel stil te liggen. ‘Ik kijk met een gemengd gevoel naar 2023,’ zegt Leonard Geluk. 

Lees de terugblik op 2023

Over de VNG

Als VNG kijken we terug op een bijzonder jaar. ‘Het hoogtepunt van 2023 was de ALV in Groningen,’ zegt Pieter Jeroense (plaatsvervangend directeur VNG). ‘Tijdens die vergadering werd de verenigingsstrategie vastgesteld.' 

Lees meer over de VNG in 2023

Vooruitblik op het jaar 2024

Een sterk collectief van gemeenten; dat is de essentie van de verenigingsstrategie. De stap naar voren krijgt in 2024 verder vorm. We leren van elkaar en versterken de kwaliteit van de overheid. Als één sterke bestuurslaag geven gemeenten samen invulling aan de rol van eerste overheid, waarvoor de verenigingsstrategie ons kompas is. 

Lees de vooruitblik 2024