Deze pagina bevat informatie en links om u op weg te helpen met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) binnen uw gemeente. 

Wat doet de VNG

Wilt u weten hoe de VNG uw gemeente kan ondersteunen om aan de slag te gaan met MVOI? Vanuit het CO2-reductie programma helpen we uw gemeente graag op weg met deze opgave, van manifest tot actieplan. Mail uw vraag en/of contactverzoek naar CO2@vng.nl, dan bespreken we hoe we uw gemeente verder kunnen helpen.

Deze pagina geeft antwoord op de volgende vragen:

Informatie inwinnen

Aan de slag

 

Wat is MVOI?

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI), ook wel duurzaam inkopen, betekent dat u niet alleen let op de prijs van de producten, diensten of werken die u inkoopt, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

Voorheen was dit MVI. De O van (intern) opdrachtgeven is toegevoegd omdat de opdrachtgever binnen de gemeentelijke organisatie, zoals directie en teamleiders, een belangrijke rol hebben. Zij zetten immers de opdracht uit bij de afdeling inkoop. Van visie- en planvorming tot opdrachtgeven en inkopen: uw hele organisatie zet zich in voor de doelen die u wilt bereiken.

Lees het Nationaal Plan MVI 2021-2025 met de laatste informatie over het doel van MVI, de stand van zaken met praktijkvoorbeelden en de ambities voor 2025.

 

Waarom is MVOI belangrijk?

MVOI is een belangrijk instrument om duurzaamheid en de daarbij behorende transities te realiseren. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk hebben samen een inkoopkracht van ruim € 86 miljard per jaar. Ze zijn een bepalende opdrachtgever in diverse markten, zoals de bouw, energie, mobiliteit en GWW. 

 

Hoe kan ik draagvlak creëren bij het college van B en W?

Het creëren van draagvlak bij het college van B en W en in de rest van de organisatie is een  doorlopend proces. Om de hele organisatie mee te krijgen met MVOI is het belangrijk om te blijven communiceren en te inspireren over MVOI. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld lunchlezingen te organiseren waarin de successen van MVOI worden gedeeld, workshops en kennissessies over MVOI. 

Lees de handreiking Monitoring en contractuele borging voor meer informatie over borging van MVI. Hoofdstuk 2 ‘Sturing’ geeft een diepgaandere uitleg van sturing op 3 organisatieniveaus. 

 

Wat is het Manifest MVOI?

De eerste stap om aan de slag te gaan met MVOI is het ondertekenen van het Manifest MVOI. Hiermee geeft u als gemeente aan dat u actief aan de slag gaat met het implementeren van MVOI in uw organisatie. Als onderdeel van het manifest gaat u aan de slag met het opstellen van doelstellingen die passen bij de eigen ambities en een concreet Actieplan MVOI.

Manifest MVOI

 

Hoe stel ik een Actieplan MVOI op?

Bij het opstellen van het actieplan kijkt u naar wat er al gebeurt en welke kennis al aanwezig is op het gebied van MVOI en op welke thema’s u gaat focussen. Ook stelt u haalbare doelstellingen op en wordt u gestimuleerd om concrete acties op te stellen om organisatiebreed met MVOI te beginnen of verder te gaan. Voor het opstellen van een actieplan is begeleiding beschikbaar. Er wordt onderscheid gemaakt in startende en gevorderde gemeenten en voor beide ambitieniveaus komt binnenkort een handleiding met praktijkvoorbeelden en bruikbare tools en handreikingen beschikbaar. 

 

Welke tools en handreikingen zijn beschikbaar om MVOI toe te passen?

Er zijn heel veel tools en handreikingen beschikbaar via PIANOo om MVOI toe te passen. Een paar voorbeelden van praktische tools en handreikingen zijn: 

Alle praktijkvoorbeelden, tools en handreikingen 

 

Welke partijen kunnen mij ondersteunen in dit proces?

Met al uw vragen kunt u terecht bij de VNG via CO2@vng.nl. Voor inhoudelijke kennis en informatie kunt u terecht op de website van PIANOo

 

Waar vind ik meer informatie over MVOI? 

Er is veel inhoudelijke kennis en informatie beschikbaar over MVOI. Deze informatie is gebundeld op de website van PIANOo. Hier kunt u bijvoorbeeld per MVOI-thema of productgroep meer informatie vinden. U kunt ook lid worden van buyer groups van verschillende productgroepen om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers en inkopers.