Door de coronacrisis organiseerden we dit jaar een digitale VNG Bestuurdersdag op 27 november. U vindt hieronder een korte impressie van de dag.

De Algemene Ledenvergadering die normaal gesproken aansluitend aan de Bestuurdersdag plaatsvindt, is uitgesteld naar 12 februari 2021.

Floris Alkemade

De Bestuurdersdag startte plenair met een vooruitblik op het komende jaar. VNG-voorzitter Jan van Zanen sprak over de belangrijke thema’s in onze inzet voor de kabinetsformatie. Vervolgens was het de beurt aan rijksbouwmeester Floris Alkemade die het had over de ‘verbeelding’ van de grote maatschappelijke opgaven, met specifieke aandacht voor 1 van onze grootste opgaven: de woningbouw.

In deelsessies namen de verschillende VNG-commissies de leden daarna mee in de diverse thema’s van onze inzet voor de kabinetsformatie.

Videoverslag Bestuurdersdag

Bekijk het videoverslag van het plenaire gedeelte van de bestuurdersdag: