Samen organiseren is vanuit gemeenten opgezet om een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te realiseren door beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Dit heeft een vaste vorm gekregen via de beweging Samen organiseren, de Taskforce Samen organiseren en de Gezamenlijke Gemeentelijk Uitveroering (GGU) gefinancierd door het Fonds GGU.

De Taskforce Samen organiseren bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren met een link naar diverse vakverenigingen. De Taskforce is adviserend richting het College voorDienstverleningszaken, maar heeft ook een eigenstandige rol en taak. De Taskforce is ingesteld om de uitvoeringspraktijk en de ervaring uit de gemeentelijke werkorganisatie toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van samenwerken en collectiviteit in brede zin.

De Taskforce wil aanjagen dat collega’s vaker de voordelen zien van het gebruik maken van formats en standaarden die al elders worden toegepast. En mochten er nog geen standaarden zijn, deze dan te ontwikkelen met andere gemeenten.  

De Taskforce:

 • adviseert de VNG vanuit de uitvoeringspraktijk
 • adviseert de VNG over standaardisering en opschaling
 • initieert de gezamenlijke beweging en bevordert samenwerking
 • motiveert collega’s bij gemeenten een actieve rol te pakken binnen de Gezamenlijke
  Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
 • helpt de lange termijn visie op de GGU mee te ontwikkelen
 • vergroot draagvlak en toepassing van standaarden en afspraken op ambtelijk niveau 
 • zoekt manieren om vastgelopen processen vlot te trekken en/of het aantal deelnemende gemeenten te vergroten

Vergaderdata Taskforce

2024

 • 19 januari

 • 15 maart

 • 17 mei

 • 5 september

 • 27 september

 • 22 november

Contact 

Stuur een e-mail naar samenorganiseren@vng.nl.

Meer informatie