De VNG en het IPO hebben een modelverordening opgesteld over kwaliteit voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.

Onderstaande ledenbrief gaat over de modelverordening en bevat meerdere bijlagen, waaronder Faq's en een spoorboekje.