Van 9 november tot en met 2 december vinden verspreid over het land 5 regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht plaats.

Wendy van Neer van de gemeente Gooise Meren en Gerry van Aken

Naast een interactieve inleiding krijgt u hier 2 interessante workshops voorgeschoteld: Openbaarmaking rapporten rechtmatigheid en Materiële controle in de Jeugdwet.


De gemeente Rotterdam neemt de workshop Openbaarmaking rapporten rechtmatigheid voor zijn rekening. De workshop materiële controle in de Jeugdwet wordt afwisselend verzorgd door Wendy van Neer (foto rechts) van de regio Gooi en Vechtstreek en Gerry van Aken (foto links) en Renette Scheffer van de gemeente Eindhoven. Van Neer en Van Aken nodigen u van harte uit om bij hun workshop aanwezig te zijn.

Belang materiële controle Jeugdwet

‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief goede ondersteuning tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs’, begint Van Neer. ‘Vanuit deze opgave kijken we zowel naar doelmatigheid als rechtmatigheid bij en met onze aanbieders. De materiële controle is één van de middelen die we inzetten om meer zicht te krijgen op de uitvoeringspraktijk en op die manier ook meer inzicht te krijgen of we daadwerkelijk de goede dingen doen voor onze inwoners.’

Samenwerking met aanbieders

Van Aken geeft aan dat haar gemeente op organisatieniveau het concept voor materiële controle heeft ontwikkeld en vormgegeven. Dit vormt een uitgangspunt voor structurele toepassing van dit instrument. ‘En op aanbiedersniveau voerden we al een onderzoek uit naar de kwaliteit bij 23 aanbieder van Jeugdzorg. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste aanbieders hun interne processen hebben geüpdatet naar de gevraagde kwaliteit. Ondanks het feit dat het een controle was, waren verschillende aanbieders blij met de inzichten die het gaf om hun processen intern te verbeteren.’ Van Neer beaamt dit. ‘Je krijgt echt een andere relatie met aanbieders. Dat komt doordat je met elkaar in gesprek gaat over de uitvoeringswerkelijkheid. Maar denk ook aan het inzicht dat een aanbieder die de rechtmatigheid op orde lijkt te hebben het doelmatig niet altijd goed lijkt te doen en andersom.’

Tips en aandachtspunten voor gemeenten

Ga aan de slag’, zegt Van Neer. ‘Verzand niet in plannen maken en structuur uitdenken. Wees daarbij niet bang om gemotiveerd specifieke aanbieders te bevragen.’ ‘En begin klein’, vervolgt Van Aken. ‘Doe het stap voor stap. En besef dat je – voordat je de controle in kunt zetten – eerst moet zorgen voor publicatie van het Algemeen controleplan. Natuurlijk zijn er nog meer tips en aandachtspunten. Maar daar vertellen we u tijdens de regiobijeenkomsten graag meer over.’ 

Meer informatie