Naar verwachting wordt in 2023 de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) ingevoerd. Met de wet krijgen inwoners en ondernemers recht om op digitale wijze zaken te doen met de gemeente. Om een beeld krijgen in welke mate de gemeenten kunnen voldoen aan de WMEBV, draaiden we een pilot.

De WMEBV geeft aan wat de eisen zijn bij het ontvangen en versturen van formele berichten. Deze eisen zijn een waarborg voor de burger bij het digitaal zaken doen met de overheid. In de wet zit ook een zorgplicht: voor mensen die geen gebruik kunnen maken van digitale middelen moet de overheid passende ondersteuning bieden in haar dienstverlening.

Pilot -  deel I

Van november 2020 tot mei 2021 liep bij 5 gemeenten een pilot om een beeld krijgen in welke mate de gemeenten kunnen voldoen aan de WMEBV. Dit is voor een deel gelukt. Het bleek dat meer onderzoek nodig was en de pilot is verlengd. In het tussenverslag staat dat de impact van het wetsvoorstel varieert en ook samenhangt met de uitgangspositie van de gemeente. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd voor de aanpassing van de handreiking (pdf, eerder in opdracht van BZK ontwikkeld) om deze voor gemeenten beter hanteerbaar te maken.

Pilot -  deel II

Tussen oktober 2021 en april 2022 vond het vervolg op de pilot plaats. In nauwe samenwerking met de ‘pilotgemeenten’ Barneveld, Groningen, Krimpen aan den IJssel en Veldhoven leverde dit een stappenplan op dat andere gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de wet. Uit de pilot blijkt dat het implementeren van de WMEBV een omvangrijke operatie is. Er zijn ruim 400 processen waarbij bestuurlijk verkeer plaatsvindt, die belegd zijn bij allerlei organisatieonderdelen en alle bedrijfsvoeringsaspecten worden geraakt. De omvang van de opgave maakt het zeer riskant om voor één moment te kiezen waarop alle gemeenten aan de WMEBV moeten voldoen. 

Onderzoek naar zorgplicht

De VNG deed ook onderzoek bij een representatieve groep gemeenten naar de zorgplicht voor inwoners die niet digitaal zaken kunnen doen met de gemeente. Het bleek dat de impact beperkt is, want gemeenten geven al invulling aan deze plicht. Vraag is wel of de wet alleen voor de gemeente geldt of ook voor organisaties waar de gemeente taken aan heeft uitbesteed. Dat is nu onduidelijk en zou een flinke uitbreiding van de scope inhouden.

Contact

Heeft u vragen over de aanstaande wet? Benader dan het projectteam WMEBV: wmebv@vng.nl