In week 44 debatteert u over het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). Eind vorig jaar is een pilottraject gestart met 4 gemeenten om de haalbaarheid van de WMEBV in de praktijk te testen. Inmiddels zijn er tussenresultaten te melden, daarom geven wij graag enkele zaken mee die u hopelijk kunt betrekken bij het debat.

De impact van de WMEBV blijkt groot. Wij verzoeken u aan de minister te vragen een geleidelijke invoering mogelijk te maken, de pilots gelegenheid te geven tot een afronding te komen en gemeenten te compenseren voor de kosten die met de implementatie gemoeid zijn.