In de praktijk blijkt dat de toewijzing en levering van hulpmiddelen nog soepeler kan verlopen, vooral bij mensen met een complexe en/of spoedeisende hulpvraag. Goede afspraken bij de inkoop bevorderen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service.

Handreiking inkoop

Gebruik onze geactualiseerde handreiking met afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden voor gemeenten bij de inkoop van Wmo-hulpmiddelen.

De handreiking is geschreven door Significant, in samenspraak met de VNG, Firevaned (de branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers) en Ieder(in). Bij gemeenten is getoetst of de handreiking goed aansluit bij de behoefte om de verwerving van hulpmiddelen te verbeteren.