Wat is de rol van gemeenten?

Gezinshuiszorg valt onder de Jeugdwet en is daarmee sinds 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Volgens de Jeugdwet moeten kinderen bij uithuisplaatsing zo thuis mogelijk worden opgevangen. Sommige kinderen kunnen door problematiek of specifieke behandelingen niet in pleegzorg geplaatst worden. Een gezinshuis biedt een stabiele plek waarbij in ieder geval één van de gezinshuisouders professioneel is opgeleid.

Wat doet de VNG?

De VNG denkt en doet mee op het moment dat ontwikkelingen in het veld daarom vragen. Zo werd er in 2019 meegedacht over de verhoging van de leeftijdsgrens in gezinshuizen, een onderzoek van AEF in opdracht van het ministerie van VWS. Ook was de VNG betrokken bij de totstandkoming van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Ze zijn in juni 2019 gepresenteerd tijdens het symposium 'De kwaliteit van gezinshuizen'.

Voor de lancering is een Koersdocument Gezinshuizen opgesteld, die de eerste stappen voor implementatie van de kwaliteitscriteria bevat.

Gemeentelijke werkgroep

Samen met het NJi faciliteert de VNG de gemeentelijke werkgroep Jeugdhulp in gezinsvormen. Iedere 8 tot 10 weken komt een groep gemotiveerde beleidsmedewerkers van gemeenten samen om een thema verder uit te diepen.

  • Heeft u interesse in deelname aan deze werkgroep? Neem contact op met de VNG via info@vng.nl.

Actieplan Zorg voor de Jeugd

Minister Hugo de Jonge en de VNG hebben ‘andere vormen van gezinsgerichte jeugdhulp’ opgenomen in het Actieplan Zorg voor de Jeugd.

Meer informatie

Business Case Gezinshuizen

Kwaliteitskeurmerken gezinshuizen

Om de kwaliteit van gezinshuizen te garanderen en verder te verbeteren zijn er verschillende kwaliteitskeurmerken waarbij gezinshuizen zich kunnen certificeren. Twee bekende kwaliteitskeurmerken zijn het keurmerk gezinshuizen en het kwaliteitskeurmerk van improve360 voor gezinshuizen. Beide keurmerken zijn in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 voor de zorg.

Voor meer informatie zie:

Zie ook