Gemeenten staan midden in de samenleving en worden sterk door maatschappelijke en technologische innovaties beïnvloed. Inwoners en bedrijven verwachten dat dienstverlening altijd op een eigentijdse en eenvoudige manier toegankelijk is en dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid. 

Gemeenten kiezen er daarom voor hun dienstverlening steeds digitaler aan te bieden. Daarnaast is de bedrijfsvoering steeds meer afhankelijk van digitale middelen. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van clouddiensten.  

Het gebruik hiervan biedt gemeenten veel voordeel, maar moet men zich realiseren dat data en diensten zich buiten de fysieke grenzen van de gemeenten bevinden. Een ondersteunende landelijke ICT-infrastructuur is dan essentieel om gemeenten veilig en wendbaar te houden. 

GGI: doet uw gemeente al mee? 

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden en cloud-leveranciers, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

GGI-Veilig

GGI-Veilig helpt gemeenten hun digitale weerbaarheid te verhogen en hun ICT-infrastructuur veiliger te maken. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging.

  • Meer informatie over GGI-Veilig
  • Aanvullende informatie over GGI-Veilig en ondersteuningsmiddelen voor afname en implementatie van de verschillende producten/diensten kunt u vinden op het besloten GGI-Veilig forum