De Blauwe Knop Basis Toolkit biedt organisaties hulpmiddelen om de Blauwe Knop Basis te implementeren op hun omgeving of mobiele app. Deze pagina toont een overzicht van die hulpmiddelen. Het zijn handreikingen die helpen bij een correcte en efficiënte implementatie voor de betreffende organisatie, en die bijdragen aan een zo optimaal mogelijke waarde van de Blauwe Knop Basis door mensen die hier gebruik van willen maken.

Onder het vignet van de Blauwe Knop Basis kan een organisatie haar gebruikers of cliënten een voorziening aanbieden, om een gewaarmerkte set persoonsgegevens bij één organisatie te downloaden naar zijn of haar computer of mobiele device.

1. Generieke content

Deze handreiking is bedoeld voor partijen die (overwegen om) de Blauwe Knop Basis te implementeren op hun online omgeving. Het bevat informatie die op de omgeving van de organisatie kan worden getoond aan de gebruiker van de Blauwe Knop, om hem of haar te voorzien van voldoende informatie bij gebruik. Op die manier heeft de gebruiker een goed begrip van de Blauwe Knop, de data die hij of zij gaat bekijken of downloaden en hoe deze data gebruikt kunnen worden. Ook veiligheid en privacy komen aan bod.


2. Beeldmerk

In dit onderdeel staat het beeldmerk van de Blauwe Knop, in verschillende bestandsformaten. De ‘regels’ omtrent het gebruik van het beeldmerk staat in het document ‘Functioneel kader’.


3. Online Klantreis – Voorbeelden

In dit onderdeel staan voorbeelden van implementatie van de Blauwe Knop Basis op de websites van een aantal verschillende organisaties. Het kan als voorbeeld dienen voor eigen implementatie.


4. Architectuur

In dit onderdeel staat een document met de architectuurkaders van de Blauwe Knop. Dit document biedt twee basispatronen voor implementatie van een oplossing voor het verkrijgen van gegevens onder regie van de inwoner met de Blauwe Knop. Deze kaders en patronen zijn beschreven op het niveau van de bedrijfsarchitectuur. Voor een vertaling naar een applicatiearchitectuur is vanwege de veelheid en diversiteit van potentieel implementerende organisaties en de uiteenlopende inrichting van hun applicatielandschappen geen eenduidige uitwerking te geven. Implementerende organisaties kunnen zelf bepalen hoe zij de in dit document beschreven bedrijfsfuncties en processen binnen hun eigen applicatiearchitectuur inpassen. 

Dit document is bedoeld voor architecten of adviseurs bij organisaties die de Blauwe Knop (willen) aanbieden.

  • Het kaderdocument komt hier binnenkort beschikbaar.

5. Code

Hier staat een voorbeeld van een dataset, zoals die is gedefinieerd voor de toepassing van de Blauwe Knop in het schuldendomein. Het betreft een dataset die in eerste instantie van toepassing is voor eigen inzage voor een inwoner, en voor het intakeproces van de schuldhulpverlening. 


6. Output

Hier staan enkele voorbeelden aan, van output van de Blauwe Knop Basis van de verschillende implementaties van de Blauwe Knop Basis.


7. Functioneel kader

Het functioneel kader omschrijft het kader van richtlijnen voor de implementatie van de Blauwe Knop Basis door organisaties. De richtlijnen zijn deels bindend en deels richtinggevend.


8. Functionele beschrijving

De functionele beschrijving van de Blauwe Knop Basis geeft een beeld van de werking van de Blauwe Knop en kan door organisaties worden gebruikt om aan een breed publiek het principe van de Blauwe Knop Basis te tonen.


9. Implementatieplan

Het implementatieplan van de Blauwe Knop Basis biedt organisaties een handreiking bij de invoering van de Blauwe Knop Basis op hun website. Het toont de keuzes die reeds binnen het project en andere organisaties zijn gemaakt. Bovendien beantwoordt het een aantal vragen over de Blauwe Knop, die van pas komen bij de implementatie. Dit document is een samenvatting van die vragen en de antwoorden.