Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

Kamerstuknummer

36352

Inhoud

Het wetsvoorstel heeft als doel de Wet hersteloperatie toeslagen uit te breiden met maatregelen voor ex-toeslagpartners van gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag. Op grond van de voorgestelde regelingen ontvangen ex-partners een forfaitaire compensatie van € 10.000 en indien nodig een aanvullende compensatie voor de werkelijke schade. Daarnaast wordt een aanpak voor (een deel van de) schulden voorgesteld. Ook wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld de kindregeling uit te breiden naar kinderen en (voormalig) pleegkinderen van ex-partners.

Aangenomen op 20 juni 2023 door de Tweede Kamer en op 11 juli 2023 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

De Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van:

  • De artikelen I, onderdelen B, onder 2, C, K, M, Q, S, onder 2, 4 en 6, EEa, II, JJ, MM, NN, NNa, QQ, onder 2 en 4, SS, onder 2, SSa, TT, onder 4, TTa, VV, WW, YY en ZZ, en Ia die in werking treden op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; en
  • artikel I, onderdelen I, J, HH, en LL, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 2023.

Inwerkingtreding