De Drank- en Horecawet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid over handhaving, toezicht en vergunningverlening. Sinds 2013 is een van de belangrijkste doelen het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld met wijzigingen die bijdragen aan preventie van problematisch alcoholgebruik in Nederland, de naam van de wet wijzigt in Alcoholwet.

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: wat gaat er veranderen?

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.

Ons standpunt

De VNG vraagt speciaal aandacht voor de positie van vrijwilligersorganisaties in de Alcoholwet. De veranderingen mogen niet leiden tot hogere kosten, ingewikkelde procedures of eisen waar men lokaal niet aan kan voldoen. De NVWA gaat toezicht houden op de prijsacties en de verkoop van alcohol via internet, de NVWA moet dan wel voldoende toegerust zijn en beschikken over voldoende middelen.

Vraag en antwoord

Handreiking toezicht op de Drank- en horecawet

Deze handreiking biedt gemeenten ondersteuning bij en praktische informatie over handhaving van de Drank- en horecawet. De handreiking gaat met name in op twee elementen: handhaving van naleving van de leeftijdsgrens en handhaving in geval van dronkenschap.

Publicaties & Brieven