Organisatie
Kennislab, in opdracht van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de VNG
Publicatie soort
Rapport
Jaar van uitgifte
2022

U vindt hier twee voorbeelden van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) onder de Omgevingswet. Deze BOPA’s zijn opgesteld voor initiatieven die in de praktijk ook daadwerkelijk zijn vergund. Ze zijn bedoeld ter inspiratie.