Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2016

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  1. Preventie gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Intensieve handhaving en repressie gericht op het bestrijden van de illegale teelt en verkoop en van de criminele netwerken die deze teelt en verkoop in handen hebben
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel (de ‘voordeur), verkoop en gebruik (‘de achterdeur’).

Zie ook