Organisatie
BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Op initiatief van de BGZJ is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ ontwikkeld. Dit visiedocument is bedoeld als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp. De handreiking biedt een inhoudelijk fundament in de regionale visievorming op het punt van de transformatie van jeugdhulp. Het faciliteert het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere professionals en partijen zoals het onderwijs.