Organisatie

VNG, Besluit met Muisjes, Society Impact

Volledige publicatie

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de nadelige effecten van echtscheidingen op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in het gezin. De gemeente - als uitvoerder van de Jeugdwet - is er daarom veel aan gelegen om de nadelige effecten van echtscheidingen te voorkomen. Door het investeren in het vroegtijdig signaleren van eventuele problemen en door het inzetten van ambulante en specialistische jeugdzorg. Een onbedoeld gevolg van deze focus op echtscheidingen is dat geld in de Jeugdzorg voor een deel wordt ingezet om ruzies tussen scheidende ouders in goede banen te leiden en dat professionals bij de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin voor een deel van hun tijd bezig zijn met vechtende ouders en niet met de kinderen. De gemeente Etten-Leur heeft dit onbedoelde effect onder de aandacht gebracht van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) met de vraag of de nu ontstane situatie in de Jeugdzorg wenselijk is. De VNG heeft naar aanleiding van deze vraag dit verkennende onderzoek laten opstellen.