Organisatie
MInisterie van VWS, ministerie van Justitie en Veiligheid, VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Eind april 2017 is door de ministeries van JenV en VWS en de VNG het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Het doel van het programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Het programma heeft als hoofddoelen dat:

  • huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komen.
  • iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • het voor slachtoffers, (mogelijke) plegers en direct betrokkenen gemakkelijke is om naar buiten te treden en om hulp te vragen.
  • voor slachtoffers de veiligheid duurzaam is geborgd en er passende hulp is voor herstel en dat plegers passend worden aangepakt.
  • professionals multidisciplinair en systeemgericht werken (op alle gezinsleden en sociaal netwerk) en de betrokkenen pas overdragen als de andere professional(s) goed op de hoogte is/zijn van de gehele situatie en kan aanvangen met het werk.