Programma Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Fries ontwikkeldocument Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 oktober in de Westergasfabriek in Amsterdam werd het Ontwikkeldocument MDA++ Friesland, ‘Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ gepubliceerd. Het document is een een leidraad die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.

Contact

Bezoekadres:

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Postadres: Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag

Website: www.vng.nl/geweldnergensthuis
Email: info@geweldnergensthuis.nl