Organisatie
AJN
Jaar van uitgifte
2015

Wat doet een jeugdarts? Welke visie hebben ze op  hun rol in de veranderende jeugdhulp? Wat kunnen gemeenten van hen verwachten? Artsen(vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) maakte dit position paper om hier meer bekendheid aan te geven (Publicatiedatum: april 2015)