Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2022

Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Het COA is hiervoor de
uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties voor asielopvang mogelijk te maken. Dit voorjaar
hebben gemeenten van het rijk ook de opdracht gekregen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen
te organiseren.
Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, komen in aanmerking voor huisvesting. Het regelen van
deze huisvesting is, evenals de inburgering, een wettelijke taak voor gemeenten. Dit document geeft
een overzicht van de actuele gemeentelijke opgaven op het gebied van asiel tot en met integratie.