Organisatie

Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2018

Met elkaar het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten humaner maken. Persoonlijk en maatschappelijk leed en onrust voorkomen. Als er geen sluitende preventieve en repressieve samenwerking is in de zorg- en veiligheidsketen, blijft de kans op ontsporing van mensen bestaan.

De eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.

Oog voor elkaar

Onder het motto heb oog voor elkaar spreekt het Schakelteam iedere Nederlander aan op zijn of haar verantwoordelijkheid:

Het voor elkaar zorgen begint bij ons zelf. Het is niet alleen een taak van gemeenten, GGZ-instellingen, politie en zorgverzekeraars. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een menselijkere samenleving.
 


Bijlagen

In de bijlage vindt u:

  • Verantwoording Schakelteam
  • Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag (sept. 2018)
  • Meer inzicht in persoonsgericht handelen; een tiental praktijkvoorbeelden
  • Infographic programma’s
  • Infographic wet- en regelgeving bemoeizorg

Bijlagen Eindrapportage Op weg naar een persoonsgerichte aanpak
(Schakelteam Personen met Verward Gedrag, sept. 2018)

Zie ook