Organisatie
Raad voor het openbaar bestuur
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Met intergemeentelijke samenwerking geven gemeenten een deel van hun zeggenschap en taken op om in gezamenlijkheid een bepaald doel te bereiken. Dit kan spanning opleveren met de wens van gemeenteraden om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt.

Het is dus belangrijk om democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden en betrokkenheid van gemeenteraden te borgen, met name nu uit onderzoek blijkt dat raadsleden steeds meer afstand ervaren tot bepaalde beleidsterreinen.