Organisatie

Sira Consulting i.o.v. BZK

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2021

Gebruikersonderzoek laat zien dat inwoners moeilijk kunnen beoordelen of kennisgevingen voor hen van belang zijn en of ze door een besluit of melding in hun belangen worden geraakt. De kennisgevingen geven onvoldoende inhoudelijke informatie en zijn voor inwoners onbegrijpelijk vanwege formele en ambtelijke taal. Het ministerie van BZK vroeg Sira Consulting om de kwaliteit te verbeteren door modelkennisgevingen te ontwikkelen. Er zijn nu 5 modellen beschikbaar:

  • Modelkennisgeving aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure
  • Modelkennisgeving aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure
  • Modelkennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure 
  • Modelkennisgeving definitief besluit omgevingsvergunning reguliere procedure
  • Modelkennisgeving definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure