Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

Raadsleden zijn het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Het is noodzakelijk dat de kruispuntfunctie op vier punten wordt versterkt, tot die conclusie komt de VNG Denktank 2016.

De Denktank adviseert versterking van de raad op vier punten:

  • Breng focus aan in het functioneren van de gemeenteraad door deze compacter te maken en de deskundigheid te ondersteunen. 
  • Investeer in het vakmanschap van het raadslidmaatschap. (Door financiële ondersteuning, het versterken van de raadsgriffie, en het bevorderen van opleiding, kennisdeling en kennisuitwisseling).
  • Laat ruimte aan burgerinitiatieven. Deze vormen staan naast het werk van gemeenteraadsleden: maak duidelijk wat de raad verwacht van (en doet met)  de verschillende vormen van doe-democratie.
  • Laat ruimte voor effectievere regionale samenwerking, bijvoorbeeld door maatwerk toegesneden op de behoeften van de eigen gemeente.

Zie ook