Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2016

In het 'Jaarbericht 2016: Maatwerkdemocratie' doet de VNG Denktank diverse voorstellen om het werk van de gemeenteraad te verbeteren. De Denktank vindt het belangrijk dat gemeenteraadsleden met elkaar en met anderen in gesprek gaan over de mogelijkheden om het raadswerk te verbeteren. Om deze gesprekken te stimuleren, maakte de Denktank het Werkboek Maatwerkdemocratie. Het Werkboek bevat (naast een verkorte weergave van het Jaarbericht) vragen en stellingen die een aanzet kunnen zijn voor gesprekken.

Zie ook