Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2017

In de Wmo 2015 is de ‘landelijke toegankelijkheid’ van beschermd wonen en opvang vastgelegd. Vervolgens zijn in convenanten en handreikingen afspraken gemaakt tussen de (centrum)gemeenten om de (eenduidige) toepassing van de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te waarborgen.

Om gemeenten in de praktijk te ondersteunen dit handzame factsheet gemaakt.
Het factsheet vat in het kort de belangrijkste wettelijke kaders en de afspraken tussen gemeenten samen.