Organisatie
VNG, GGZ Nederland, Programma i-Sociaal Domein
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

In dit document zijn de invulinstructies, gewijzigde en nieuwe validatieregels opgenomen voor de aanpassingen die nodig zijn in de software om het hard afsluiten van DBC’s mogelijk te maken. Doordat de harde afsluiting midden in een behandeling plaatsvindt, zou dit anders tot problemen kunnen leiden. De DBC’s zouden dan niet door de controles komen, waardoor al geleverde zorg niet gefactureerd kan worden.

De wijzigingen op de validatieregels zijn vooral bedoeld voor uitzonderingssituaties die ontstaan door de harde afsluiting. Gemeenten en aanbieders moeten in de uitzonderingssituaties gezamenlijk tot oplossingen komen waardoor geleverde zorg wel gefactureerd kan worden.

Deze publicatie is opgesteld door programma i-Sociaal Domein in samenwerking met VNG en GGZ Nederland. De inhoud is afgestemd met gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers.

Meer informatie