Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Dit op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving. Dit is de derde, geactualiseerde versie (mei 2020).