Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2015

Als we het hebben over 'kwetsbare burgers' om wie gaat het dan? Welke problemen ervaren zij? Het e-book 'Monitor sociaal kwetsbare groepen' bundelt de beschikbare informatie. Deze publicatie biedt gemeenten en GGD’en handvatten om de aard en omvang van de problematiek in beeld te brengen.