Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2019

De kern van deze publicatie is om de toelating van bedrijven te reguleren op basis van een beschikbaar gestelde milieuruimte per bedrijf, aan de hand van concrete milieunormen. Deze regels en normen worden gesteld in het belang van een goede ruimtelijke ordening/gezonde en veilige en fysieke leefomgeving, ten behoeve van een optimaal en doelmatig grondgebruik. Het gaat hierbij om regels in het bestemmingsplan verbrede reikwijdte die vanuit dit belang naast de bestaande milieuregelgeving gelden.

Let op: In dit document wordt nog gesproken van de oude inwerkingtredingsdatum van 2022.

Let op: De VNG werkt op dit moment aan de handreiking Activiteiten en milieuzonering als opvolger van de uitgave Milieuzonering nieuwe stijl uit 2019. Voor meer informatie zie de webpagina Milieuzonering nieuwe stijl.