Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

De Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan bevat een toetsing van de havenbeheersverordening aan het juridisch kader van de Omgevingswet. Hieruit blijkt dat de havenbeheersverordening een aantal bepalingen bevat die overgeheveld moeten of mogen worden naar het omgevingsplan. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken als inspiratiebron bij het aanpassen van de havenbeheersverordening. 

Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.

Meer informatie

Verordeningen en omgevingsplan