Organisatie
Gemeente Amstelveen
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Raadsleden zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid rond de decentralisaties. Extra informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen, spoorboekjes, studiedagen, op alle mogelijke manieren heeft de raad geprobeerd om bij te blijven, om vinger aan de pols te houden, om waarlijk zijn kaderstellende rol vorm te geven. Maar er blijven risico's. Niet iedereen is tevreden, de dienstverlening moet zich bewijzen en incidenten zijn haast onvermijdelijk. Kun je daar als raadslid genoegen mee nemen? Deze handreiking van de gemeente Amstelveen gaat in op dilemma’s en afwegingen rond diverse situaties.