Organisatie
VNG, GGZ Nederland
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Gemeenten en zorgaanbieders kopen tot en met 31 december 2017 de jeugd-ggz in op een andere wijze dan de overige vormen van jeugdhulp. Ook het iJw-berichtenverkeer wordt anders Deze handreiking uit 2015 is nog geldig tot en met 2017. Voor de inkoop en administratieve afhandeling van jeugd-ggz vanaf 1 januari 2018 geldt een andere systematiek dan in deze handreiking beschreven wordt.

Voor de inkoop van jeugd-ggz en de administratieve afhandeling ervan zijn vanaf 2018 de drie uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet van toepassing.

Zie ook