Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2009

De VNG heeft ervoor gekozen de handreiking in aanloop naar de Omgevingswet niet meer te herzien, omdat wij een wijziging van de handreiking vooruitlopend op de Omgevingswet niet wenselijk achten. Zie het nieuwsbericht van 2 februari 2017 voor meer informatie. > VNG nieuwsbericht (2 februari 2017)

Wel is er een 'milieuzonering nieuwe stijl' beschikbaar voor bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (mei 2019).

De (oude) handreiking 'bedrijven en milieuzonering' is verkrijgbaar bij http://www.milieuzonering.info/publicaties/

Richtafstandenlijst
Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen). In de handreiking staan uitgebreide lijsten met richtafstanden.

Historie
Sinds 1986 geeft de VNG de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uit'.  In het verleden werd de handreiking ook wel het Groene Boekje genoemd. De meest actuele uitgave dateert van 2009.

Bijlagen