Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Het Handboek is bedoeld voor de omgevingsplanmaker. 

Het Handboek ontwerpen omgevingsplan is gebaseerd op de achterliggende ontwerpvragen: dat zijn bovengenoemde ontwerpkeuzes en de daarbij behorende subvragen. Die ontwerpvragen zijn ontsloten via de online tool ontwerpvragen op de VNG-site. De planmaker kan daar zelf de stappen doorlopen. Per ontwerpkeuze zijn in de tool vervolg-keuzevragen opgenomen. Aan de hand van deze stappen wordt in dit Handboek toegelicht hoe u een (wijziging van het) omgevingsplan kunt opstellen. Het Handboek wordt ook toegepast bij het opstellen van de staalkaarten, zodat daarin gestructureerd wordt verantwoord welke ontwerpkeuzes aan de staalkaarten ten grondslag liggen.