Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2022

Dit Focusblad Digitale Veiligheid is gekoppeld aan het Kernbeleid Veiligheid, de VNG-methode voor lokaal integraal veiligheidsbeleid. Met enige regelmaat worden belangrijke veiligheidsvraagstukken die nog niet of niet volledig zijn opgenomen in het Kernbeleid Veiligheid apart uitgewerkt in een zogenaamd focusblad.

Bij de volgende herijking van het Kernbeleid Veiligheid worden de belangrijkste aspecten uit dit focusblad overgenomen. Het doel van dit focusblad is dat de gemeentelijke rol op het thema Digitale Veiligheid verder kan worden vormgegeven, het handvatten biedt voor een goede verwerking van dit thema in het lokale Integraal Veiligheidsplan (IVP) en het thema zowel operationeel als bestuurlijk geborgd en belegd kan worden.

Het focusblad beschrijft de te onderscheiden veiligheidsrisico’s, de rol van de gemeente rond deze risico’s en het aanbevolen pad voor de uitwerking in het IVP. In het IVP worden vraagstukken integraal vormgegeven: de rollen en instrumenten van verschillende domeinen worden in samenhang gebracht. Dit geeft een stevige basis voor de benodigde integrale aanpak van digitale veiligheid