Organisatie
VNG
Jaar van uitgifte
2016

Door de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van kracht. De nieuwe regels hebben ook invloed op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. De VNG maakt hiervoor een handreiking.

De handreiking is een concept. We verwachten namelijk dat bij de daadwerkelijke uitvoering nog veel vragen en problemen naar voren komen. De handreiking zal daarom nog enige tijd een dynamisch document blijven.