Organisatie
GGZ Nederland, VNG, Programma i-Sociaal Domein
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

Na 2017 stopt de DBC-systematiek voor de jeugd-ggz. Deze verandering heeft grote gevolgen voor uw werkprocessen. Om hier goed op te zijn voorbereid moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders in 2017 al acties ondernemen. Wat moet u doen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe bekostigingssystematiek j-ggz? Gebruik deze checklist (presentatie), die een beknopt overzicht geeft van wat er moet gebeuren bij de beëindiging van de dbc-systematiek voor jeugd-ggz, inclusief basis-ggz, bij zowel aanbieders als gemeenten. Dit is een eerste versie, die  telkens wordt vernieuwd bij nieuwe inzichten. Zie ook het nieuwsbericht