Organisatie
VWS, VNG, CAK, Ketenbureau ISD
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2019

In dit document is de aanpak beschreven om tot een succesvolle implementatie van het Wmo abonnementstarief 2020 in de keten te komen. Verschillende implementatie onderwerpen zoals beleid, organisatie, proces, software en migratie worden nader toegelicht. Deze checklist is tot stand gekomen in overleg tussen het project GA2020, de VNG, het Ketenbureau ISD, het CAK, het Inlichtingenbureau, gemeenten en de (gemeentelijke) softwareleveranciers.