Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

De wijziging van DBC’s naar uitvoeringsvarianten heeft veel impact voor aanbieders. Doordat zowel bekostiging, contractering, administratie als in sommige gevallen het productenpalet is aangepast, is moeilijk van voren te overzien hoe de liquiditeitspositie van jeugdhulpaanbieders zich precies ontwikkelt. Daarom is het belangrijk van te voren waarborgen af te spreken. Liquiditeit is niet het enige knelpunt, zo moet ook de zorgtoewijzing vanaf 1 januari 2018 goed verlopen, maar wel de meest ingrijpende, daarom gaat deze notitie hier verder op in. (publicatie: september 2017)

De volledige titel is: Advies VNG aan jeugdregio's om afspraken over vangnet (bevoorschotting) i.v.m. overgang DBC’s naar uitvoeringsvariant