Een christelijk concertterrein, bootjes huren op de haven en een 'Pieperfestival met Urker gewoontes'. Zo maar wat ideeën om Urk een stuk leuker te maken. Bedacht door de 21 Urker jongeren van 14, 15 en 16 jaar oud. Tijdens een avond op Urk. Met pizza en al. 

Jaartal
2021
Gemeente

Tijdens deze pizza-avond brainstormden de jongeren over een leuker en mooier Urk. Ze vulden enquêtes in, bedachten ideeën in groepjes en stemden voor de beste ideeën.

Urk Durft

De jongeren kregen hulp vanuit het project Durf! Dit is een concept van de gemeente dat werkt volgens het zogeheten IJslandse preventiemodel. Met deze manier van werken om drank- en drugsgebruik te voorkomen onder jongeren wil de gemeente nieuwe generaties gezonder en veiliger op laten groeien. Dit onderwerp is actueel op Urk en richt zich op alle inwoners, van ouder tot jongere, van onderwijzer tot kerkenwerker en van gemeenteambtenaar tot sportcoach.

De avond is ook onderdeel van de pilot #MijnStemTelt van de VNG en het ministerie van BZK. Hier doen 6 gemeenten aan mee. Doel is om op nieuwe manieren jongeren een grotere stem te geven in de lokale democratie.

groepsfoto met de jongeren

Pizza-avond

Sienna Pasterkamp vond de pizza-avond heel geslaagd. ‘Een gezellige bijeenkomst met mijn moas (vrienden, red.). Ik mocht mijn meningen en ideeën delen en er werd goed naar geluisterd.’ Willard Langman vond het een ‘leuke, educatieve bijeenkomst met vrienden. We konden onze mening en visie geven over het Urk van nu en de toekomst. Er werd goed geluisterd en meegedaan met de Mentimeters (soort live enquêtes, red.) en opdrachten.’

Ook Prisca Nentjes was enthousiast. ‘Het was erg gezellig, maar er werd evengoed wel wat gedaan. Ik had echt het gevoel dat er naar ons geluisterd werd. Ik heb op deze manier mijn ideeën over de toekomst van Urk kunnen delen. Daar ben ik erg blij mee.’

Dezelfde golflengte

‘Pizza werkt altijd’, vertelt Cornelis Vlot over de aanpak van de gemeente. Cornelis is communicatieadviseur van de gemeente Urk en begeleidt de jongeren bij deze pilot met zijn collega Alie Snoek. ‘Met vrienden en vriendinnen erbij voelen onze jongeren zich snel op hun gemak. Niet te groot en niet te klein. Een zaaltje, dichtbij de SnackPlaza.’ De opzet komt van de jongeren zelf en bedachten ze in de snackbar. ‘Met een frikandel en milkshake. Je moet op dezelfde golflengte gaan zitten.’ Dit zit ‘m volgens Cornelis Vlot naast taal ook in non-verbale dingen. ‘Ik had ook mijn trainingsbroek aan, en sneakers.’

Creatieve denkkracht

De kleinschalige en informele opzet van de avond sluit volgens Cornelis mooi aan op wat Urk al doet met het IJslandse preventiemodel. Dat werkt met een jeugdpanel. ‘Het past heel goed bij de ons-kent-ons-cultuur van Urk’, zegt Cornelis. Daarbij hielpen ook de sessies van de pilot #MijnStemTelt, waarin gemeenten in een Community of Practice (CoP) hun ervaringen delen rond jongereninspraak. ‘De creatieve en strategische denkkracht in de CoP is het motortje geweest om het op een manier te doen die bij Urker jongeren past.’

Najaarsbijeenkomst Urk

De gemeente Urk heeft de jongeren gevraagd na te denken over een vervolg. Wil je weten hoe deze pilot verder gaat? En wil je horen hoe jongeren en de gemeente Urk deze pilot ervaren? Kom in het najaar naar Urk, waar een van de drie #MijnStemTelt meetings plaatsvindt. Hier presenteren enkele pilotgemeenten van #MijnStemTelt hun ervaringen. Gemeenten zijn hierbij van harte welkom.